תיק עבודות Portfolio

כל הזכויות שמורות © צבי טרלובסקי . אסור השימוש ללא אישור | All rights reserved © Tzvi Tarlovsky . Unauthorized use is prohibited

 

לצפייה > לחיצה על השם   –   to view > clicking on the name

> פירוק החלום  Dismantling of a Dream

 ללכת להקשיב  to walk, listen

› עכשיו דבר אין להכיר Now nothing does not recognaize

 › החלום  The Dream

 › הנגבה  To the Negev

 › דורה  Dora

 › נוף משתנה  Varied Landscape

 › "עבודה נמוכה"  "Low Work"

back to topחזרה למעלה