דורה – Dora

לדברי זלי גורביץ', "מקום הוא מושג מופשט שאינו קיים באופן מובחן אלא על-פי האופן שבו אנחנו מגדירים אותו, מסמנים אותו, בונים אותו וחווים אותו בפועל". התמונות צולמו בחודשים 12/2010-5/2011 בשכונת רמת ידין בנתניה. שמה הקודם של השכונה היה שיכון "דורה", ע"ש דורה אבן, אשת מפקד "אלכסנדרוני". השכונה הוקמה בשנת 1949.

According Zali Gurevitch, "place is an abstract concept that does not exist in distinct but from the way we define it, mark it, build it and experience it in practice" . The pictures were taken during 12/2010-5/2011 in Netanya Ramat Yadin neighborhood. The former name of the neighborhood was "Dora", on the name of Dora Even, wife of the commander of "Alexandroni" (brigade that fought in the 1948 Arab-Israeli war). The neighborhood was established in 1949.

d01d02d03d04d05d06d07d08d09d10d11d12d13d14d15d16d17d18d19d20d21d22d23d24

כל הזכויות שמורות © צבי טרלובסקי . אסור השימוש ללא אישור | All rights reserved © Tzvi Tarlovsky . Unauthorized use is prohibited

back to topחזרה למעלה