ללכת, להקשיב to walk, listen

במשך 9 חודשים שוטט צבי טרלובסקי ברחבי עמק חפר וכדברי הצלם רוברט אדמס "מצא דרך ללכת בה, להקשיב", הפנה את מבטו למקום,  למרחב הטעון במאפייני הזהות והתרבות של האנשים החיים בו.

 

For nine months wandered Tzvi Tarlovsky around Emek Hefer, and in the words of the photographer Robert Adams, "has found a way to walk; listen", turned his gaze to the place, the space load on the identity and cultural characteristics of the people living there.

 טקסט: צבי טרלובסקי – ללכת, להקשיב

 

 

wl01wl02wl03wl04wl05wl06wl07wl08wl09wl10wl11wl12wl13wl14wl15wl16wl17wl18wl19wl20wl21wl22wl23wl24wl25wl26wl27wl28wl29wl30wl31wl32wl33wl34wl35wl36wl37wl38wl39wl40wl41

wl42

Installation View, Saquella Art Gallery, 2014

wl43

Installation View, Saquella Art Gallery, 2014

wl44

Installation View, Saquella Art Gallery, 2014

wl45

Installation View, Saquella Art Gallery, 2014

wl46

Installation View, Saquella Art Gallery, 2014

wl47

Installation View, Saquella Art Gallery, 2014

wl48

Installation View, Saquella Art Gallery, 2014

כל הזכויות שמורות © צבי טרלובסקי . אסור השימוש ללא אישור | All rights reserved © Tzvi Tarlovsky . Unauthorized use is prohibited

back to topחזרה למעלה