ללכת, להקשיב to walk, listen

במשך 9 חודשים שוטט צבי טרלובסקי ברחבי עמק חפר וכדברי הצלם רוברט אדמס "מצא דרך ללכת בה, להקשיב", הפנה את מבטו למקום,  למרחב הטעון במאפייני הזהות והתרבות של האנשים החיים בו.

For nine months wandered Tzvi Tarlovsky around Emek Hefer, and in the words of the photographer Robert Adams, "has found a way to walk; listen", turned his gaze to the place, the space load on the identity and cultural characteristics of the people living there.

Installation View, Saquella Art Gallery, 2014
Installation View, Saquella Art Gallery, 2014
Installation View, Saquella Art Gallery, 2014
Installation View, Saquella Art Gallery, 2014
Installation View, Saquella Art Gallery, 2014
Installation View, Saquella Art Gallery, 2014
Installation View, Saquella Art Gallery, 2014